top of page

תיקון ליל שבועות תשע"ט

23:00-22:30  שיעור לנוער (גילאים 10-14) ע"י אסנת שלו

 

23:00-23:45  הרב זאב מנדלסון

והשיב לב אבות על בנים - האתגר בהתנהלות מול ילדים שעזבו את דרך המסורת,  התיחסות הלכתית וחינוכית

00:00-00:45  קובי פינקלר

בהר סיני ובאוהל מועד

 1:00-1:45    ד"ר דוד מובשוביץ

דמותו של בועז כתיקון לתקופת השופטים

 2:00-2:45    הרב חן שריג

המהפכה של הרב עובדיה בתחום הממזרים
 3:00-3:45    ד"ר דני גוטליב

בן סורר ומורה - אחריות הורים למעשה ילדיהם
3:50-4:30     הרב שלמה אישון

קו העוני - במי צריכה המדינה לתמוך

 4:34   עטיפת טלית מגילת רות ותפילת ותיקין

 

 *כל השיעורים מיועדים לנשים וגברים.

בחג עצמו יתקיים שיעור ע"י הרבנית פנינה נויבירט 

בין השעות 17:30-18:30

זמני  תפילות
שבת נשא ושבועות

מנחה וקבלת שבת 18:05| 19:35

שחרית לשבת 6:40 | 8:25

       סעודה שלישית בבית

מנחה לשבת 13:30| 19:30

ערבית לחג שבועות 20:28 

       תיקון ליל שבועות - פרטים במודעה נפרדת 

עטיפת טלית  4:34

מגילת רות  4:45

שחרית מנין א  5:00

הנץ החמה  5:34

       אין מנין השכמה נוסף

שחרית מנין ב  8:25

יזכור 10:15 (משוער) 

שחרית מנין נוער  8:45

מנחה לחג שבועות 13:30| 19:30

ערבית במוצאי החג 20:28

 

         קובץ זמני תפילות להורדה

     קובץ תיקון ליל שבועות להורדה

bottom of page