הלוח של תולי  - תשפ"א

הערה: זמני מנחה וערבית של חול מתאימים לשבוע הקודם