הלוח של תולי  - תש"ף

הערה: זמני מנחה וערבית של חול מתאימים לשבוע הקודם