הלוח של תולי  - תשפ"ב

הערה: זמני מנחה וערבית של חול מתאימים לשבוע הקודם